Nijerya Yatırım Promosyon Komisyonu (N1PC) ve Federal Gelir İdaresi Hizmetleri (FIRS)’nin, 31 Ekim 2017 tarihinde yayımladığı, “Nijerya’da Yatırım Teşvikleri Özeti” belgesinde genel olarak yer verilen teşvikler belirtilmiştir.
Bu çerçevede, genel olarak vergi temelli teşviklere, tarım, katı mineraller, imalat, turizm/konaklama ile petrol ve doğalgaz sektörlerine özgü teşviklere, tarife temelli teşviklere ihracat teşviklerine özel ekonomik bölgelere yönelik teşviklere yer verilmiş olup, detaylı bilgi ve ilgili kamu otoritelerinin iletişim bilgilerine. Birliğimiz \veb sitesinin (w\vw.tobb.ora.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkânlan-Ülke Duyuruları-Nijerya” bölümünde yer alan belgeden ulaşılabilir.