Bilindiği üzere atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması vb. ilişkin usul ve esaslar 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmektedir.

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür” ayrıca geçici 2 nci maddesinin birinci fırkasında ise “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür” denilmektedir.

Bu doğrultuda motor yağı değişimi yapan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, araç bakım servisleri, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapan işletmelerin Bakanlığımızın çevrimiçi programına kayıt olup Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda geçici depolama alanını kurarak tl Müdürlüğümüzce ücretsiz olarak düzenlenen Motor Yağı Değişim Noktası izin Belgesini 01/01/2021 tarihine kadar alması gerekmektedir.