Ekonomi Bakanlığı’nın 20.09.2016 tarihli 102610 sayılı yazısına atıfta bulunarak,ülkemiz ile Moldova arasında 11 Ekim 2014 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) onaylanmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10.09.2016 tarihli mükerrer sayısında yayımlandığı ve söz konusu  STA’nın  1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi amacıyla nota teatisi işlemlerinin başlatıldığı belirtilerek,Ekonomi Bakanlığı tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görev alanına giren hazırlıkların tamamlanmasının talep edildiği ifade edilmektedir.
Ayrıca yazıda, söz konusu STA’nın yürürlüğe girmesinin,Ekonomi Bakanlığı tarafından ithalat Rejimi Kararı’nda gerekli gerekli değişikliğin yapılmasının ve söz konusu STA2ya ilişkin yönetmeliğim uygulamaya konulmasının ardından, bu kapsamda tercihli rejime konu olacağı eşyanın menşei, Anlaşmanın EK I’inde yer alan “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yönetmeliklerine İlişkin Protokol”ün 16.maddesi uyarınca EUR.1 Dolaşım Belgesi’nin ibrazı suretiyle ispatlanacağı belirtilmiştir.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 04.09.2016 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin ilgili madde hükmü gereğince, Birliğimizin menşe ispat belgelerinin basımı ve dağıtımı,Odalarımızın da menşe isat belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması konusunda yetkilendirilmiş olması itibariyle, 1 Kasım 2016 tarihi itibarıyla söz konusu STA kapsamında mükellefler tarafından talepte bulunulması halinde,ilgili mevzuat öngörülen tüm hükümlerin karşılanması kaydıyla, EUR.1 Dolaşım Belgesi’nin düzenlenebileceği hususuna dikkat çekilmiştir.