Oda/Borsalann, iş dünyasının ve tüketicilerin; kredi kartı ile yapılan belli mal ve hizmet alımı harcamalarında taksit sayısının arttırılmasına yönelik talepleri bir süredir kamuoyunda dillendirilmekte ve Birliğimize de bu yönde girişimlerde bulunması için başvurular yapılmaktadır.
Birliğimizin konu ile ilgili girişimlerinin de katkısıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı Karan ile kredi kartlannda taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlannda on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya (Video, kamera, ses sistemleri, fiyatı 3.500 Türk Lirasının üzerinde olan televizyon vb) alımlannda üç aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlannda dokuz aydan on iki aya, havayollan ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev aletleri vb) alımlannda on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlanndaki genel taksit smınnın ise on iki aydan on sekiz aya çıkanlmasına karar vermiştir.