Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın  Mısır ‘a ihracat yapan ülke firmalarının  Mısır İhracat ve İthalat Kontrol  İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kaydolma  zorunluluğuna dair bir uygulama başlatacağı bildirilmişti .
Ekonomi Bakanlığı’nın ilgi (b)’de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazısı ile bu konuda Mısır Sanayi  ve Ticaret  Bakanlığı’nca alınan 16.01.2016 tarihli ve 2016/43 sayılı son bir karar çerçevesinde  mevcut durum  hakkında güncel bilgiler gönderilmiştir.
Yazıda,Mısır  Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı’nın konu  hakkında son olarak 16.01.2016 tarihli 2016/43 sayılı kararını yayımladığı,bu karar çerçevesinde söz konusu uygulamanın 16.03.2016 tarihinde  yürürlüğe gireceğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.Ayrıca,uygulama kapsamına giren ürünlere ait GTİP listelerinin de söz konusu Karar’ın ekinde yer aldığı vurgulanmıştır.
Ayrıca,Ekonomi Bakanlığı’nın söz konusu uygulamayı yakından takip ettiği,karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesini  teminen çalışmaların  sürdürüldüğü, ihracatçılarımızın da yaşadıkları sorunları Bakanlığa iletmelerinin uygulamanın izlenmesi ve bilgi paylaşımının eksiksiz olması açısından önemli olduğu belirtilmiştir.Diğer taraftan,konunun bir tür pazara giriş engeli olması nedeni ile ihracatçılarımızın  karşılaştıkları sorunları,Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubuna ait olan pge@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletmelerini uygun olacağı ifade edilmiştir.
Uygulama hakkında açıklayıcı bilgiler içeren Bakanlık yazısı ekte (Ek-1) verilmekte olup,ayrıca bahsi geçen uygulama ve Karar ile ilgili Ekonomi Bakanlığı  Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan 07.02.2016 bilgi notu (Ek-2) Bakanlığın http://goo.gl/TcOKZQ adresinden veya Birliğimiz Dış Ticaret Müdürlüğü’nünhttp://tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/Anasasayfa.php adresinden temin edilebilir.