Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulaması 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, konu hakkmdakî çalışmalar bu tarih itibariyle yapılmaya başlanmıştır.
İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomi BakanlığT nın Mısırlı muhataplarından aldığı bilgiye dayanılarak hâlihazırda anılan kayıt sistemine 497 firmanın başvuru işlemini tamamladığı, bununla birlikte söz konusu firmalar arasından 357 firmanın kaydının onaylandığı, geriye kalan 140 firmanın ise onay beklediği anlaşılmıştır.
Bu çerçevede, mevcut durumda Mısır Üretici Kayıt Sistemfne başvuru işlemlerini tamamlayan Odanız üyesi firmaların güncel durumlarını sorgulamak ve firmalara sisteme kabul edilip edilmedikleri bilgisini elektronik posta ile vermek, buna ilaveten söz konusu sisteme yeni başvuruda bulunan firmaların başvuru durumlarını takip etmek amacıyla ekte bir Örneği sunulan formun bahsi geçen firmalar tarafından doldurulup 05.02.2018 tarihine kadar Birliğimize fdisticaret@tobb.org.tr) gönderilmesini rica ederim.