Milli Savunma Bakanlığınca; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile dikimevlerinin bazı ihtiyaçları için 2018 yılında tedarik edilecek givim kıtsam malzemeleri ve bunların üretim ve imalatına yönelik hammaddelerin alımlan: ilgi Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 3,b istisna kapsamında pazarlık usulüyle, idarece belirlenecek firmanın davet edilmesi suretiyle yapılacaktır.
Tedarikçi havuzunun tespit edilmesine esas teşkil etmek üzere, firmaların;
– Üretici olması,
– Yerli malı belgesine sahip olması ve/veya
– Yurt içi piyasada markalaşmış ürün gruplarının bulunması ve/veya
– Milli Savunma Bakanlığınca daha ünce yapılan atımlarda, taahhüdünü başarı ile yerine getirmesi, mal teslimlerini zamanında yapması, muayene ve kabul işlemlerinde sorun yaşanmamış olması hususlarına dikkat edilecektir.
Bu maksatla; yukarıda belirtilen kriterlere uygun olduğunu değerlendiren firmalar, aşağıda belirtilen evrakları .ihtiva eden bir dosyayı adres ve iletişim bilgileri bulunan Tedarik Bölge Başkanlıklarından herhangi birine, elden, yetkili bir kişi vasıtasıyla en geç 24 Ocak 2018 tarihine kadar teslim edecektir. Bu tarihten sonra teslim edilen dosyalar 2018 yılı İçin değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve/veya belgegeçer ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
FİRMALAR TARAFINDAN TESLİM EDİLECEK DOSYA MUHTEVİYATI
1- Firmanın antetli kağıdına yazılmış dilekçe (örneği LAHlKA-2’dedir.)(lslak İmzalı)
2- Dosyayı teslim eden kişinin firma adına yetkili olduğunu gösteren belgeler.
3- Firmaya ait son durumu gösteren ticaret sicil gazetesi (Ortaklara ait ad-soyad, T.C. kimlik no., pay oranı bulunacaktır.)
4- Firmaya ait kendi adına alınmış kapasite raporu (Aslı idarece görülecek veya onaylı sureti teslim edilecektir.)
5- Firmaya ait kendi adına alınmış yerli malı belgesi (Kapasite raporunda belirtilen ürünlere ait) (Aslı idarece görülecek veya onaylı sureti teslim edilecektir.)
6- Oda sicii kayıt sureti,
7′ Varsa ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002 ve CE belgeleri ve diğer kuramlara yapılmış işlerin iş bitirme belgeleri (son 2 yıla ait)
ÖNEMLİ NOT: Eksik evraklar süresi içerisinde tamamlanmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. Dosyanın idare tarafından teslim alınması, firmanın yapılacak atımlara davet edileceği kesin sonucunu doğurmaz. Nihai karar Bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda verilecektir. Son davet öncesinde yasaklılık teyitleri de ayrıca alınacaktır.