Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ihracat işlemleri kapsamında Menşe Şahadetnamesi düzenleyen şirket/işletmeler tarafından anılan belgenin 2 no’lu “alıcı” hanesine muhtelif sebeplerden dolayı “to order” veya “to whom it may concern” ifadelerinin yazılmak istendiği bildirilmektedir.
Konu hakkında mer’i mevzuat hükümlerine göre Menşe Şahadetnamesinin alıcı hanesine ilgili ibarelerin yazılıp yazılamayacağı hususunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı görüşlerine başvurulmuş olup, Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen cevabi yazıda Menşe Şahadetnamesinin 2 no’lu kutusunda alıcı firmaya (Adı veya Firma Adı ve Açık Adresi) ilişkin bilgi bulunmaksızın bahse konu ifadelerin kullanımının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.