İçişleri Bakanlığı’nın Marketler ile ilgili 24.03.2020 tarihinde yayınladığı ek genelgeye ilişkin 26.03.2020 tarihinde yapılan açıklamada belirtilen tedbirlere hangi iş yerlerinin dahil olduğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun Hükümlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmiştir.
Anılan Kanun’un Tanımlar başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının ç bendi “büyük mağaza” ifadesini “Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme” şeklinde tanımlanmaktadır.
İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, 24.03.2020 tarihli Genelge’de bahsi geçen ve önem arz eden kurallar kapsamına, büyük mağaza niteliğine sahip olmayan işletmelerin dahil olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak son yapılan değerlendirmeler sonucunda toplum sağlığını koruma amaçlı bu hassasiyet karşısında, tacir veya esnaf sıfatına sahip olsun veya olmasın, “mahalle bakkalı” olarak tabir edilen işletmeler dışındaki tüm market işletmelerinin, Bakanlığın Genelgesi kapsamında olması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Üyelerimizin bilgisine sunulur.
Önceki İçerikKoronavirüs Salgınına Karşı Alınan Tedbirler (Özet)
Sonraki İçerikBankalar Küçük İşletmelere Kredi Sağlamalıdır