Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

1076
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgi (c)’de kayıtlı yazısında; madenlerin aranması, çıkarılması ve zenginleştirilmesinden kaynaklanan maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği’nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.
Bakanlığın ilgi (a)’da kayıtlı yazısında, söz konusu yönetmeliğin uygulanması noktasında aksaklık yaşanmaması için yapılan bazı açıklamalar ilgi (b)’de kayıtlı yazımızla daha önce sizlere iletilmiştir.
Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle gelen görüş ve değerlendirmeler ile Bakanlığın tespitleri neticesinde, ilgi (a)’da getirilen açıklamalara bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.
Bu çerçevede, iş bu yazı gereği Maden Atıkları Yönetmeliği ’nin uygulanmasında; Birliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer alan Bakanlığın tarafımıza ilettiği açıklama metni ve ek doğrultusunda iş ve işlem tesis edilecektir.