Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEİK)’nun ilgide kayıtlı yazısında, T.C. Cumhurba.4 – Recep Tayyıp Erdoğan’m Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gerçekleştireceği resmi . kapsamında, DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi ve Macaristan Ulusal Ticaret \
(MNKH) işbirliği ile “Macaristan-Türkiye İş Forumu”nun 9 Ekim 2018 tarihinde Murriu Budapeşte’de düzenleneceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, 2004 yılında AB’ye tam üye olan Macaristan’ın Avrupa Birliği üyeler en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline geldiği, tarihi ve kültürel bağlarımızın çok gm V Macaristan ile ilişkilerimizin stratejik iş birliği seviyesine çıktığı ve Macaristan’ın açılım’ politikası kapsamında, ülkemiz ile Macaristan arasındaki ikili ticaret hacr::.; j arttığı ifade edilmektedir.
Bahse konu İş Forumu’na katılmak isteyen firma temsilcilerinin 8 Ekim 2018 Pazarı: mesai bitimine kadar DEİK’e (etanriverdi@deik.org.tr) katılımlarını bildirmeleri ve 750 İş Forumu’na katılım bedelini aşağıda belirtilen DEİK’e ait hesap numaralarına yatınım r. gerekmektedir.
Ayrıca, uçak ve diğer hizmetlerin katılımcılar tarafından organize edileceği ve Ma..,;. Schengen vizesi talep etmekte olduğu hatırlatılmaktadır.