1 -14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelcri’nİn turizm potansiyelini Türkiye ve Doğu Karadeniz pazarına çekmek ve ikili işbirliklerini arttırmak amacıyla Rize’de 1. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi tertip edilecektir.
Zirve kapsamında hedef ülkelerden turizm alanında faaliyet gösteren acente, basın ve sosyal medya temsilcisi ile İş adamlarından oluşan 210 temsilci bölgemizde ağırlanacak olup ilgili yabancı temsilcilerle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki sektör temsilcilerinin ticari bağlantı kurması amaçlanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda 11.05,2017 tarihinde 09:30-13:00 saatleri arasında Rize ili Babillon Hotefde İkili İş Görüşmeleri (B2B) düzenlenecek, ardından da saat 15:00’te “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Turizm” konulu bir panel gerçekleştirilecektir. Programda, Kültür ve Turizm Bakamınız Sayın Nabi AVCI ve ilgili diğer Bakanlarımızın teşrifleri durumunda konuşmacı olarak yer alması planlanmaktadır.
MENA Ülkeleri Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi organizasyonundan ülkemiz ve bölgemizin azami faydayı elde etmesi ve uluslararası ticari faaliyet ve işbirliği düzeyinin artırılması adına 11 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenecek ilgili programa ve gala yemeğine kuruntunuzu temsilen üst düzey katılımın sağlanması, ekte yer alan programın ilgili meslek komitenizde gündeme alınarak üye turizm işletmelerinize duyurulması ve yine muhtemel B2B katılımcılarının kayıt için b2b.doka.org.tr sayfasına yönlendirilmesi yüksek önem arz etmektedir.