Kuveyt Tioaret Müşavirliğimizden alman bir yazıya istinaden, Kuveyt makamlarınca Büyükelçiliğimize yapılan bilgilendirmede, Kuveyt’te 13 Şubat 2018, tarihinde “Irak’m Yeniden İman ve Kalkınması” etkinlikleri kapsamında Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası, Irak Cumhuriyeti Ulusal Yatırım Komisyonu, Dünya Bankası ve Kuveyt Arap Ekonomik Fonu işbirliğinde bir yatınm forumu düzenleneceği, forumda Irak*m fizibilite çalışmalan ve lisansları hazır durumda bulunan 85 milyar dolar büyüklüğünde 60 projeyi yatırımcılara sunacağı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, katılım forumu ve katılım detaylaruıa http://kuwaitchamber.org.kw/KICRI/ adresinden ulaşılabileceği, ayrıca aşağıda belirtilen temas noktalan kanalıyla ilave bilgi alınabileceği bildirilmektedir.