Dışişleri Bakanlığından iletilen yazıya atfen, Hollanda ve ABD hükümetleri ortaklığında 4-5 Haziran 2019 tarihlerinde Lahey’de düzenlenecek Küresel Girişimcilik Zirvesi (GES) 2019 için kayıtlara başlandığı belirtilmektedir.
Anılan yazıda devamla, dünya çapında girişimcilerle en etkili yatırımcıları ve iş çevrelerini bir araya getinnesi planlanan Zirve’ye 2.000’den fazla girişimcinin katılımının beklendiği; bu kapsamda Hollanda’dan ülkemize azami 200 firma için yer ayrıldığı ve tarım teknolojileri, iletişim (connectivity), enerji, sağlık ve su sektörlerinin öncelikli olarak belirlendiği kaydedilmektedir.
Son başvuru tarihi 30 Ocak 2019 tarihi olan bahse konu Zirveye ilişkin detaylı
bilgilere https://www.ges2019nl.nl/ adresinden ulaşılabilmekte olup, katılım için kaydını yapan firmalarımızın Lahey Büyükelçiliğimizin embassy.thehague@mfa.gov.tr e-posta adresine de bilgilerini iletmelerinin yararlı olacağı bildirilmektedir.