KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 65. Hükümet Programı. Onuncu Kalkınma Planı, KOBİ Stratejisi Eylem Planı ve Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde belirtilen eylem ve politikalar dikkate alınarak, imalat sanayi sektörüne yönelik “Üretim ve İhracatta Teknoloji ve Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’terin Payının Arttırılması” başlığında Proje Teklif Çağrısı hazırlanmış ve 08.09,2017 tarihi itibarı ile yürürlüğe alınmıştır.
Proje Teklif Çağrısı duyurusu kurumsal internet sayfasında (www.kosgeb.gov.tr) yayınlanmış olup başvuru tarihleri II Eylül-20 Ekim 20Î7 olarak belirlenmiştir. İşletmeler Proje Başvuru Formunu doldurarak 20 Ekim 2017 tarihi saat 23.59’a kadar sistem üzerinden onaylayabilecektir.