KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı; Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla yürürlüğe konulmuştur.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 10. Kalkınma Planı, 64. Hükümet Programı KOBİ Stratejisi Eylem Planı ve Sanayi Stratejisi Eylem Planında belirtilen öncelikler dikkate alınarak,
  1. “Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme”
  2. “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması”
başlıklarında Proje Teklif Çağrıları hazırlanarak, Kosgeb’in kurumsal internet sitesinde  (www.kosgeb.gov.tr) yayınlanmıştır. Proje başvuruları 01 Nisan – 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında alınacak olup, destek programı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Kosgeb kurumsal internet sayfamızda yer almaktadır.
Bu kapsamda Ekteki duyuru metninde yer alan Proje Teklif Çağrılarının, Hedef Sektörlerde faaliyet gösteren üye işletmelerimize duyurulur