KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal sanayi stratejileri ve bölge – sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alınarak, imalat sanayi ve yazılım sektörüne yönelik “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” başlığında Proje Teklif Çağrısı hazırlanmış ve başvuru tarihleri 24 Nisan-22 Haziran 2018 olarak belirlenmiştir. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
İlimizde başvuru yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri:
NACE 10 Gıda Ürünlerinin İmalatı
NACE 14 Giyim Eşyalarının İmalatı
NACE 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
NACE 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
NACE 31 Mobilya imalatı
NACE 21 – Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı (Tüm İlerde) NACE 26 – Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı (Tüm İlerde)
NACE 30.3 – Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı (Tüm İlerde)
“İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” başlığında Proje TeklifÇağrısına;
  • KOSGEB Veritabanında2017 KOBİ Beyannamesi onaylı olan
  • Bilanço usulünde defter tutan (2017 yılı),
  • 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL olan
  • Yıllık ortalama çalışan sayısı en az 3 olan
işletmeler başvuru yapabilecektir. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde ise belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kriterleri dikkate alınmayacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekmektedir.
İşletmelerin aşağıda belirtilen strateji biri veya birkaçında hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir:
Strateji 1: Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
Strateji 2: Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma Strateji 3: Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme Strateji 4: Pazarlama etkinliğini geliştirme Strateji 5: İhracat kapasitesini arttırma
Strateji 6: (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme
KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı detayları, Başvuru ve Uygulama kılavuzu Ekte mevcuttur. Ayrıca kurumsal web sayfamızın (www.kosgeb.gov.tr) “Destekler / KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı / Yürürlükte Olan Çağrılar” bölümünden de ulaşılabilmektedir.
(http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detav/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi )