KOSGEB Genel Destek Programı Eğitim Desteği kapsamında ‘‘Elektronik Ortamda Düzenlenecek Eğitim Programları” ile KOBElerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin yükseltilmesi ve teknolojik yeniliklere uyumlarının artırılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, eğitim programlarının elektronik ortama taşınması ile eğitim hizmetlerinin daha az maliyetle daha fazla KOBEye ulaştırılması ve Başkanlığımız destek ve hizmetlerin yaygınlaştırılması sağlanmaktadır. Bu amaçla, KOBl Kampüs Portalı, 10.000 kullanıcının yararlanacağı e-eğitim içerikleri ile 2016 yılında devreye alınmıştır.
KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı KOBElerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, KOBİ Kampüs Portalında gerekli yazılım güncellemeleri yapılmış ve portal yeniden aktif hale getirilmiştir. Hali hazırda altı ana başlıkta 35 farklı eğitim içeriği ile KOBİ’lere e-eğitim hizmetlerinin sunulmasına devam edilmektedir. Eğitim içeriklerine kobikampus.kosgeb.gov.tr adresinden veya web sitemizden erişim sağlanmaktadır.
KOBİ Kampüs Portalındaki mevcut e-eğitimlerin kullanım süresi Mart 2019 tarihinde dolacaktır. Bu tarihe kadar KOBElerin söz konusu e-eğitimlerden yararlanması, gelecek dönemde güçlendirilerek devam ettirilmesi planlanan e-eğitimler için büyük önem taşımaktadır.