Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBt’terin Rekabet Edebilirliği – CÛSME Programı (2014-2020. EU Program for the Compctitiveness of Enterprises and Small and Mcdium-sized Enterprises), A1İ tarafından 2.3 milyar Euro bütçe ile KOBt’lerin yeni pazarlara ve finansmana erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi hedefleriyle oluşturulmuştur.
Türkiye’nin Programa katılımı, ülkemiz ile Birlik arasında imzalanıp 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anlaşma ile gerçekleşmiş, sonrasında ise KOSGEB ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Başkanlığımız, ulusal katkı payının ödenmesi, programdan en üst düzeyde yararlanılması için kapasite oluşturma, faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.
Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğündeki İPA-Kalılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonlarından yararlanılmakla ve bu kapsamda “COSME Programına Katılımı vc Programdan bide Edilen Kazanından En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesi yürütülmektedir.
Çeşitli tanıLım ve eğitim etkinliklerini içeren proje, 5 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Açılış Konferansı ile başlamış ve sonrasında 17 Ekim 2017 tarihinde Trabzon ve 19 Ekim 2017 tarihinde İstanbul tematik eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Ankara ve Gaziantep’le gerçekleştirilecek olan tematik eğitimlere aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde, www.cosme.kosaeb,gov.ır adresinden kayıt yapılarak katılım sağlanacaktır. İler İlde 150 kişinin katılımı öngörülen eğilimlere mümkün olan en yüksek sayıda katılımın sağlanması için etkinliğe katılımınız ve/veya adı geçen vc çevre illerde bulunan (varsa) birimlerinize duyurup yukardaki adresten kaydolarak katılımlarım teşvik etmeniz yönündeki işbirliğiniz ve kalkınız önemli olacaktır.