Uluslar arası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nden verilen bilgide; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” çerçevesinde ,denizyoluyla konteyner ihracat taşımalarında gerçekleştirilecek konteyner brüt ağırlığını tartım ve beyanı işlerinde izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin ihracatçı ve dış ticaret firmalarına yol gösterici dokümanlar “Konteyner Tartım Rehberi” ile “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Örneği” hazırlandığı belirtilerek,anılan belgelerin üyelerimize dağılması talep edilmektedir.
Anılan dernek tarafından hazırlanan “Konteyner Tartımı Rehberi-İhracatçılar İçin” isimli dökümana http://www.utikad.org.tr/db/files/UTIKADKonteyner TartimRehberi-Ihracatçılar İçin” isimli dokümana http://www.utikad.org.tr/db/files/UTIKADKonteynerTartimRehberi-Ihracatcilar ıcin.pdf  adresinden, “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Formu (DBAB)” isimli dökümana http://www.utikad.org.tr/db/files/Dogrulanmis_Brut_Agirlik_Belgesi_(DBAB).docx adresinden ulaşım sağlanabileceği bilgisine ulaşılmıştır.