Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri Işyurtları kantinlerinde satışı yapılan ürünlerin konsinye satış yöntemiyle sağlanmasına yönelik uygulama yapılacaktır. Ceza İnfaz Kurumlan İle Tutukevleri İşyurtlan Kurumu bünyesindeki kantinlerde konsinye satış işlemlerine yönelik başvuruların yapılması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ile uygun başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanması sürecine yönelik usul ve esaslar Ceza İnfaz Kurumlan İle Tutukevleri İşyurtlan Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.
Konsinye satış işlemlerine ilişkin Konsinye Çağrısı/Duyurusu 22/04/2019 tarih ve 30753 sayılı resmi gazetede ve Kuruntumuz, resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Başvuruya esas alınacak dokümanlar ve ilgili şartname Kurumumuz resmi internet sayfasındaki duyurular kısmında yer almaktadır.