KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı; Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla yürürlüğe konulmuştur.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 10. Kalkınma Planı, 64. Hükümet Programı KOBİ Stratejisi Eylem Planı ve Sanayi Stratejisi Eylem Planında belirtilen öncelikler dikkate alınarak,
  1. “Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme”
  2. “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması”
başlıklarında Proje Teklif Çağrıları hazırlanarak, Kosgeb’in kurumsal internet sayfasında (www.kosgeb.gov.tr) yayınlanmıştır. Proje başvuruları 01 Nisan – 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında alınacak olup, destek programı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu kurumsal internet sayfasında yer almaktadır.