İmalatçı KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini odağına alan KOSGEB, işletmelerin rekabetçiliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına da önem veriyor. Bu bağlamda KOSGEB,  KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı’nı yeniden kurguladı.

Yeni çağrıda, dijitalleşme başlığının yanına rekabetçilik ve verimlilik modülü de eklendi. Daha önce işletme başına 1 milyon TL olan üst limit, dijitalleşme için 2 milyon TL’ye çıkartıldı. Yeni ilave edilen rekabetçilik ve verimlilik başlığı için de destek üst limiti 1 buçuk milyon TL olarak belirlendi.

Çağrılar kapsamında sağlanan geri ödemesiz destekler personel giderlerini, geri ödemeli destekler ise makine, teçhizat ve hizmet alımı giderlerini kapsıyor. Şartları sağlayan KOBİ’ler, 11 Ocak 2023’e kadar açık olan çağrılara başvurabilecektir.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 2022 Çağrılarına ilişkin Giresun Ticaret ve Sanayi Odasında, 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 15:00’te bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Başvuru Koşulları

Hedef Sektör

      –   Ana faaliyet kodu NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmeler başvurabilecektir.

Ölçek

  • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı küçük ve orta ölçekli işletmeler başvurabilecektir.

Diğer başvuru koşulları

  • Başvuracak tüm işletmelerin 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutması esastır.
  • Başvuracak tüm işletmelerin 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannameleri onaylı olmalıdır.
Önceki İçerikBulancak Meslek Lisesi’nden Ziyaret
Sonraki İçerikTicarette Nakit Limit Kriteri Düzenleme Talebi