Avrupa komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında ’’KOBİ Yenilik Ortaklığı’’ konulu bir teklif çağrısı yayınlanmıştır. Söz konusu çağrı, 90 KOBİ’ye ve başlangıç aşamasındaki işletmelerin (start up) diğer ülkelerdeki araştırma görevlileri ile birlikte yenilikçi iş fikirleri bulmaları amaçlamaktadır. Ayrıca, KOBİ’lerin ve başlangıç aşamasındaki işletmelerin, ulusal iş piyasasında aranan özelliklere sahip araştırmacıların olmaması veya maliyetin yüksek olması gibi nedenlerle, alanında uzman araştırmacıları istihdam edememeleri sorununu ortadan kaldırarak, işletmelerin yenilikçilik faaliyetleri ve büyümeleri için önem taşıyan alanlarda uzmanlık bilgisine erişmelerine imkan sağlanacaktır.
 Ufuk 2020 Programı kapsamındaki proje başvurularının 30 Haziran 2016 Brüksel saati ile 17:00’a kadar elektronik form ile Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Katılımcı Portalı’na elektronik olarak sunulması gerekmektedir.
 Söz konusu proje teklif çağrısı ile ilgili detaylı bilgiye Avrupa Komisyonu’nun ’’https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6087-innosup-02-2016.html’’ internet adresinden ulaşılabilmektedir.
 Bilgilerinizi ve söz konusu çağrının tarafınızca değerlendirilerek, Odanız bünyesinde gerekli çalışmaların yürütülmesi, konuyla ilgili üyelerinizin ve çağrıya başvurulması durumunda Birliğimizin (oya.ersoz@tobb.org.tr) bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.