TÜBİTAK TÜSİAD ile işbirliği kapsamında DOKAP İllerinin girişimcilik ve yenilikçilik eko sistemlerinin mevcut durumu ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi, öncelikli müdahale alanlarına yönelik projelendirme çalışmalarının yapılması ve konuya ilişkin stratejik bir yol haritasının ortaya konulması suretiyle rekabetçiliği ve gelir düzeyini artırarak Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına destek sağlanması amacıyla “Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi” yürütülmektedir.
Proje kapsamındaki iş paketlerinden biri “Bölge KOBİ’lerini Geliştirmeye Yönelik Strateji Belgesinin Hazırlanması” olup, ana amacı Bölgedeki KOBİ’lerin mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve analiz sonuçlarının esas alınarak gelişim stratejilerinin belirlenmesidir. Bu çerçevede elektronik ortamda hazırlanan “DOKAP Bölgesi KOBİ Mevcut Durum Anketi”nin Bölge KOBİ’lerine iletilmesi proje açısından önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, söz konusu Projemizin yürütülmesine destek olması açısından KOBİ’ler tarafından https://goo.gl/forms/7psxTOkNb2Y2v5dul linkinden ulaşılabilecek “DOKAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Mevcut Durum Analizi Anketi”nin doldurulması gerekmektedir.