Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2021/35) 09
Ekim 2021 tarih ve 313623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin ve
uygulama esaslarının yatırım konuları hükümlerine göre;
1- A iş planı kapsamında; makine-ekipman alımları ile,
2- B iş planı kapsamında;

  • Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri; (Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması,Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo-Soğuk Hava Deposu) Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi ve örtüaltı tesisleri vb.) Kültür Mantarı, Yenilenebilir Enerji Tesisleri)
  • Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
  • Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
  • El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler,
  • İpek Böceği Yetiştiriciliği,
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
  • Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları,
  • Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları konularında,


Gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanacak yatırım proje tekliflerine uygun bulunması halinde
yatırım tutarının %50 si oranında hibe desteği verilecek olup 17 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir.
İlgili tebliğ ve uygulama rehberine “www.tarimorman.gov.tr” internet adresinden erişim sağlanabilir.
Ayrıca altyapı yatırımları tanıtım notu ve desteklemeye alınan makine ekipman listesi yazı ekinde bulabilirsiniz.

Proje başvuruları ‘https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx’ internet adresinden
yapılmaktadır. Potansiyel yatırımcılara ve üyelerinize gerekli duyurunun yapılması, detaylı bilgi almak
isteyen yatırımcıların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
ile İlçe Müdürlüklerimize müracaat edebilrsiniz.