Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Semineri
(Webinar – İnternet Üzerinden)
22 Nisan 2020 Çarşamba – Saat: 14:00
Toplantı Katılım Adresi:
https://zoom.us/j/96282829203?pwd=jKEZS9CRgxC6LjrjCvCGrY5VUAYhTw  
Alternatif Link:
https://www.youtube.com/user/tobbiletisim
(Seminerin gerçekleştirileceği gün bu adreste Youtube üzerinden canlı olarak da yayınlanacaktır.)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğluve ilgili bürokratların katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde “Kısa Çalışma Ödeneği” uygulaması anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Toplantıya
https://zoom.us/j/96282829203?pwd=jKEZS9CRgxC6LjrjCvCGrY5VUAYhTw
linkinden veya
https://www.youtube.com/user/tobbiletisim
adresinde yayınlanacak canlı yayından katılabilirsiniz.
Tüm üyelere katılım ücretsizdir.
Seminer ile ilgili iletişimkobi@tobb.org.tr, 0312 218 24 31
___________________________________________________________________
Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?
Ücretler en az 3 ay İşsizlik Sigortasından Kamu-İşveren-Çalışan Birlikte Amaç İstihdamı Korumak
Covid-19 salgını yüzünden; İşyerinizi kapatmak, faaliyetlerinizi azaltmak, veya durdurmak zorunda mı kaldınız?
 • Cevabınız «EVET» ise ücretleri devlet ödüyor
 • Mevcut çalışanlarınızı işten çıkarmayın!
 • Mevcut çalışanlarınıza ücretsiz izin vermeyin!
 • İhtiyacınız olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde
Hangi İşletmeler Faydalanabilir?
 • İşyerinin tamamında veya bir bölümünde en az 4 hafta süreyle faaliyetine ara verenler
 • İşyerinde çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltanlar
Çalışma Süresinin Azaltılması Nedir?
 • Günlük çalışma saatlerinin düşmüş olması
 • Çalışanların bölümler halinde gün aşırı, haftalık veya 15 günlük periyotlarla münavebeli çalışması
 • İşin niteliği dikkate alınarak zaman aralığı işverence belirlenmiş azaltılmış çalışma sürelerinin uygulanması
Hangi Çalışanlar Faydalanabilir?
 • Son 3 yıl içinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar
 • Başvurulan işyerinde son 60 gün hizmet akdine tabi olarak çalışanlar
Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu nasıl yapılır?
 • Başvuruyu işveren yapar
 • İşyerinin covid-19’dan olumsuz etkilendiği veya etkileneceği gerekçesiyle kısa çalışma talep edilir
 • Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini kayıtlı olduğu Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğünün veya biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışma başvurusu yapılır
 • İşverenin birden çok işyeri olması halinde, her bir SGK numarası için ayrı ayrı başvuru yapması gerekir
Kısa çalışma Ödeneğine başvuru kolaylaştırıldı,
Gerekli Evraklar
 • Kısa çalışma talep formu
 • Kısa çalışma uygulanacak çalışan listesi
Talep Edilmesi Halinde Sunulacak Evraklar
 • Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair belge
 • Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler
  → Ücret bordroları, Puantaj kayıtları
  → Üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair belgeler
Çalışana Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadar Ödenir?
 • Günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı ödenir
  → Son on iki aylık prime esas kazançların ortalaması dikkate alınarak hesaplama yapılır
 • Aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez
 • Tamamen faaliyeti durdurulanlar için ödenecek asgari miktarı 1.752 TL azami miktarı 4.381 TL’dir
Bilinmesi Gereken Diğer Önemli Bilgiler
 • Ödeme her ayın beşinde çalışanın hesabına yapılır
 • İşverenin Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında yapılan ödeme dışında çalışanına bir yükümlülüğü kalmaz
 • İşveren dilerse işçinin ücreti ile ödenen kısa çalışma ödeneği arasındaki farkı işçiye ödeyebilir
 • Fark ödeyecek işveren, SGK’ya «0» gün ve matrah bildiriminde bulunur
  → Bildirilen ücret için SGK Primi ve vergisi kesintisi yapılır
Bilinmesi Gereken Diğer Önemli Bilgiler
 • Kısa çalışmanın işyerinde çalışma süresi azaltılarak uygulanması halinde kısa çalışma ödeneği çalışılmayan süreye orantılı olarak ödenir
 • Kısa çalışma uygulaması işçinin onayına tabi değildir
 • Kısa çalışma döneminde haklı nedenle fesih hariç işçi çıkartılmaması esastır
Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi
 • Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 aydır
 • Cumhurbaşkanı, bu süreyi 3 ay daha uzatabilir
 • Zorlayıcı (mücbir) sebeple işçinin çalışamaması halinde kısa çalışmanın başladığı ilk hafta işveren yarım ücret ödemekle yükümlüdür
 • Kısa çalışma ödeneği bu sürenin bitiminden itibaren başlamaktadır
Detaylı Bilgi İçin
https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi
https://www.iskur.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/kisa- calisma-odenegi
Açıklamayı PDF formatında indirmek için tıklayınız.