Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22) 13 Eylül 2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Tebliğ kapsamındaki konularda hazırlanacak yatırım proje tekliflerine uygun bulunması halinde yatırım tutarının %50’si hibe olarak verilecektir.
11 Aralık 2017 tarihi mesai bitiminde sona erecek müracaatlar için Tebliğ ve Uygulama Rehberi doğrultusunda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirme dokümanı ekte gönderilmiş olup duyurunun ilan panosuna asılması ve üyelerinize duyurulması suretiyle potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmelerinin sağlanarak detaylı bilgi almaları konusunda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne müracaat edebilirler.