Karayolu taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

912
23.06.2020 ve 311164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 08/01/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14., 24., 41., 45. ve aynı yönetmeliğin geçici 1., 6., 8. maddelerine yeni fıkralar eklenmiş olup ilgili yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200623-1.htm linkinde yer almaktadır.
Üyelerimizin bilgisine sunulur.