Sayın Üyemiz;
Kara Yolu Taşıma Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 1 Fıkrasının Ç) bendinin 3 numaralı alt bendi; tüzel kişiliklerin, KEP adreslerinin bulunması zorunludur hükmü içermektedir. K Türü Yetki Belgesi olan odamız üyeleri Tüzel Kişi Firmaların 01.01.2020 tarihine kadar KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adreslerini edinerek Odamız K Belgesi birimine müraacat etmeleri gerekmektedir. Anılan tarihe kadar KEP adresi almayan K Türü Yetki Belgesi sahibi Tüzel Kişi Firmaların K Yetki Belgesi işlemlerini yürütemeyeceklerdir.
Bilgilerinize saygıyla sunulur.