Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı inşaat, enerji, madencilik ve bu sektörlerde tamamlayıcı hizmet sunanlar ile bu sektörlere ait malların üretimi toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları kapsayan 14.Meslek Komite toplantısı yapıldı.

Pandemi dönemi ticari etkilerinin analiz edildiği toplantıdan çıkan görüşleri açıklayan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, “Sektörlerin röntgenini çektiğimiz bu geniş tabanlı değerlendirmeler, ilgili bakanlıklar düzeyinde taleplerimizi belirleyecektir.” dedi.

Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu;

“2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödemesi başlayan KGF ödeme taksitlerinin faizsiz 2021 Temmuz ayına kadar ötelenmesi,

2021 yılı Ocak ayından itibaren kamusal ödemelerin (vergi, SGK, BAĞKUR) faizsiz 1 yıl ötelenmesi,

Kamudan alacakların ödenmesi ya da işletmelerin kamuya borçlarıyla mahsuplaştırılması, ödemelerin günümüz piyasası ile örtüşmesi,

Kamu yada belediye için yapılacak olan imalatların yaklaşık maliyet çizelgeleri bayındırlık pozlarına göre yapıldığı ve bu pozların yılda bir yenilendiği ancak enflasyonist bir ülkede yaşadığımız ve yıl içinde yaşadığımız kur farkı riski ( ithal girdiler için ) bu yaklaşık maliyetlerin yılda bir yerine 3 ayda bir yenilenmesi yada ilgili iş yaptıran idarelerin fiyat farkı ödemeleri için iş başlıklarında piyasa fiyat analizine izin verilmesi,

Üyelerimizin finansmana erişimi konusunda yaşadığı en büyük zorluk sicil durumu olduğundan kamu yada özel sektör banka ve finans kuruluşları veri tabanlarına gerçekten işlenecek olan bir sicil affı çıkarılmalı,

Matrah artırımı ve stok affı tekrar yapılması,

Kamuya yapılan vergi – sgk – bağ kur borç yapılandırmalarında; kamu bunun tahsilatını uhdesinde değil de banka finasmanı üzerinden en az beş yıl vadeli uygun faizli krediler ile tahsilatın arttığı gibi yapılandırmanın bozulması gibi sorunun da ortadan kalkacağına yönelik uygulamanın devreye sokulması,

Kamuya yapılan işler için düzenlenen hak ediş faturalarından kesilen vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu borcu kesilmesine rahmen -ilgili kuruma ödenmediği gibi yıllarda kesen kurumun kasasında beklediği ve aynı anda bir  kaç kuruma yapılan hakediş faturalarından da aynı kesintinin yapılması mükerrer işleme yol açması yerine kesen kurumun ilgili daireye ödemeyi geçmesi yada mahsuplaşması üyemizi rahatlatacağı,

Kamu ya iş yapan üyelerimizin alacaklarının kamu borçları ile mahsuplaşma işinin eş zamanlı yapılması yada kamu banka tahvili gibi ürünlerin de verilebilmesinin önünün açılması kararı alınmıştır.”