3308 Sayılı Meslek Eğitim kanununun geçici1.maddesine göre 27. Mesleki Eğitim Kurulu  kararları doğrultusunda uygulama  kapsamında bulunan 152 meslek dalında 16 mart 2016  ya kadar  kalfalık ve ustalık belgesi almak isteyenlere müracaat etme hakkı tanınmıştır.
Kanun kapsamında alınmış olan meslek dallarında çalışanlardan; mesleğin ilde kapsama alınma tarihinden önce 18 yaşını doldurmuş ve o meslekte çalışmış olduğunu  SGK’dan belgeleyenlere müracaat etme hakkı tanınmıştır.