TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Giresun Basmüdürlügünden duyuru

Kurumumuz stoklarında bulunan kabuklu fındıkların bir kısmı, 7 Mart Pazartesi gününden itibaren serbest satışa açılmıştır.

Giresun Başmüdürlüğü stoklarından 3.100 ton Giresun Kalite (7110),
Ordu Başmüdürlüğü stoklarından 4.000 ton ton Levant Kalite (7120),
Samsun Başmüdürlüğü stoklarından 3.000 ton Levant Kalite (7120)
Trabzon Başmüdürlüğü stoklarından 5.000 ton Levant Kalite (7120) olmak üzere toplam 15.100 ton 2021 yılı mahsulü kabuklu fındıklar %50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde 39,00 TL/Kg fiyattan satılacaktır.

Numune talep edilmesi halinde KDV dâhil 45,00 TL/Kg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde karşılanacaktır.

Satışlar; Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun Başmüdürlüklerince yapılacaktır. Satışlar ile ilgili detaylı bilgi almak için aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile irtibata geçilebilecektir.

İRTİBAT TELEFONLARI

Samsun Başmüdürlüğü : 0 362 445 16 33
Ordu Başmüdürlüğü : 0 452 777 44 00
Giresun Başmüdürlüğü : 0 454 225 52 50
Trabzon Başmüdürlüğü : 0 462 321 47 06
Kocaeli Başmüdürlüğü : 0 262 229 99 56
Ankara Başmüdürlüğü : 0 312 591 40 50