Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.03.2019 tarih ve 34221550-100-2306 sayılı yazısında, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalar için “İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi” (İİKS) programının oluşturulduğu belirtilerek, anılan program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara verileceği kaydedilmektedir.
Bahse konu uygulamanın 25.03.2019 tarihinden itibaren devreye alınacağı belirtilmekte olup, uygulamanın başlamasını takiben İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesinin tescil edilemeyeceği ifade edilerek anılan tarihe kadar yabancı firmaların İİKS programına kaydolması gerektiği vurgulanmıştır.
 Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla

Ek: Ticaret Bakanlığı’nın yazısı için tıklayınız