6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. maddesi 1. fıkrası (a) bendine istinaden 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ yükümlülüğü 01.07.2016 tarihinde başlayacaktır.
TOBB, TESK ve ÇSGB arasında yürütülen ortak çalışmalar sonucunda  29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İŞYERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN” Yönetmelik kapsamında Açık Öğretim Fakültesiyle protokol yapılmış ve 10’dan az işçi çalıştıran, az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler illerinde bulunan Açık Öğretim Fakültesi bürolarına bir sefere mahsus 250,- TL. eğitim ve sınav ücreti yatırarak e-sertifika programına kayıt yaptıracaklar, 3 aylık eğitim süresinden sonra 81 ilde eş zamanlı yapılacak olan sınavda 50 ve üzerinde puan alanlara bakanlık tarafından sertifika verilecek ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilecektir.
İKİNCİ kez uygulanacak e-sertifika programına kayıt dönemi 06.06.2016  –  24.06.2016 tarihleri olarak açıklanmıştır.
Bu kapsama giren üyelerimizin belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırabilmeleri için e-sertifika programları çağrı merkezinin 0  850 200 46 10 -19 ve 444 10 26 telefon numaralarını arayabilir veya http://esertifika.anadolu.edu.tr/ adresinden  detaylı bilgi alabilirler. Aynı zamanda ayrıntılı bilgi için Odamıza müracaat edebilecekleri gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Açık Öğretim Fakültesi web sayfalarından da bilgi alabileceklerdir.