Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazı ekinde, İran İslam Cumhuriyeti Küçük Ölçekli Sanayi İşletmeleri ve Sanayi Bölgeleri Kurumu tarafından hazırlanan, yabancı yatırıma uygun sekiz adet projeye ilişkin bilgiler iletilmiş olup, bahse konu projelere ilişkin bilgi Birliğimiz web sitesinin www.tobb.org.tr/Hizmetler/uluslararası/Ülke Duyuruları/ İran bölümünde yer almaktadır.