2231 (2015) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanması amacıyla görevlendirilen Kolaylaştırıcının, BM nezdindeki Daimi Temsilciliğimize ilettiği Notaya atfen, anılan kararın B Eki’nin 2. Paragrafı uyarınca, İran’a tedariki, satışı ve/veya transferi BMGK’nm onayıyla gerçekleştirilmesi mümkün olan madde, malzeme, teçhizat, ürün ve teknoloji listesinin î Ağustos 2017 tarihi itibarıyla güncellendiği, bu çerçevede ‘TNFCIRC/254/REv. 12/Part 1” listesinin yerine ‘TNFCERC/254/Rev. 13/Part 1” listesinin, MINFCIRC/254/Rev.9/Part 2” listesinin yerine ise “INFCIRC/254/Rev. 10/Part 2” listesinin geçerli olacağı ve listeler dahil satın alma/tedarik kanalıyla ilgili bilgilere https://www.un.org/en/sc/2231/restrictions-nuclear.shtml internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.