Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan ilgide kayıtlı yazıda, ithalatı Irak Tarım Bakanlığından alınacak lisans şartına bağlanarak izinsiz ithalatı yasaklanmış, ancak anılan Bakanlıkça herhangi bir ithalat lisansı düzenlenmemesi nedeniyle yumurta ithalatına fiili olarak izin verilmeyen Irak pazarına söz konusu ürünün sevkiyatına muhtelif firmalarca alternatif kanallarla devam edildiğinin yetkililerce ifade edildiği; bu çerçevede, daha çok İran-Irak sınırındaki gevşek uygulamalar ve resmi olmayan kanalların etkinliğinden istifade etmek suretiyle pazara yumurta arzını sağlama yönünde girişimlere devam edildiğinden bahsedilmektedir.
Yazıda devamla, KIBY yetkilileri ile yapılan görüşmelerde söz konusu durumun muhataplarımızca dile getirildiği, vuku bulan yakalamalarda Türk menşeli ürünlere ve firmalara da rastlanıldığı belirtilmektedir. Irak tarife cetvelinde meydana gelen değişiklikler konusunda KIBY Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmede ilgililerce yukarıda mezkur konunun tekrar gündeme getirildiği, bugüne kadarki uygulamada özellikle İran-Irak sınırındaki Başmak Hudut Kapısından resmi usuller dışında Irak’a yapılan/yapıİmaya çalışılan yumurta ithalatı teşebbüslerine yönelik yakalamalarda gevşek ve mutedil bir yaptırım yolunu tercih ettiklerini, ancak ABD-İran gerilimi sonrasında ortaya çıkan yeni durumlar nedeniyle sınır uygulamaları ihlallerine karşı kurumsal olarak daha katı bir yaklaşımın ortaya konabileceğini, bu nedenle ihracatçı/lojistikçilerimizin mağduriyetine yol açmamak adına firmalarımızın dikkatli olması için önceden uyarılmasında fayda gördüklerini ifade etmişlerdir.