6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Sırbistan Hükümeti tarafından 17 Şubat 2023 tarihinde alınan Karar ile insani yardım tırlarının Sırbistan topraklarından transit geçişinde çeşitli kolaylıklar tanınmış olup uygulanacak prosedürler özetle aşağıda yer almaktadır:
 Sırbistan gümrük kapılarından girişte ve çıkışta söz konusu araçlara öncelik verilecektir.

 T1 veya T2 belgesine sahip olan araçlardan geçiş belgesi talep edilmeyecektir.

 Sırbistan gümrük bölgesine girişte uygun transit belgesine (T1 veya T2) sahip olmayan
araçlardan transit belgesi ve geçiş belgesi talep edilmeyecektir. Ancak bu kapsamdaki
araçlar, gümrük idaresi tarafından giriş gümrük kapısında resmi mühür ile mühürlenecektir. Çıkış gümrük kapısında ise gümrük idaresi, sınır polisinin huzurunda mühürlenen araçlardan gümrük mührünü çıkaracak ve sınır polisi söz konusu aracın Sırbistan gümrük bölgesinde geçirdiği süreyi hesaplayacaktır.

 T1 veya T2 belgesine sahip olmayan araçlar, Sırbistan İçişleri Bakanlığı ile Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirtilen koridorda taşımacılık gerçekleştirecek ve Sırbistan’a giriş ve çıkış arasındaki süre 24 saati geçmeyecektir.

 Otoyol geçiş ücreti ödeme noktalarında insani yardım taşıyan araçlara öncelik verilecek ve bahsi geçen araçlardan geçiş ücreti alınmayacaktır.

 İnsani yardım malzemeleri ithalat, ihracat ve/veya transit geçiş izinlerinden muaf tutularak normal şartlarda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması gereken kontrollere tabi olmayacaktır. Ancak, patlayıcılar ve patlayıcı maddeler insani yardım malzemesi olarak değerlendirilmemekte olup söz konusu ürünlerin taşınması Sırbistan İçişleri Bakanlığının iznine tabidir.

 Karayolu haricindeki diğer taşıma modelleri ile insani yardım malzemesi taşıyan araçlar
(tren vb.), gümrük geçişlerinde ithalat, ihracat ve/veya transit geçiş izinlerinden muaf
tutularak normal şartlarda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması gereken
kontrollere tabi olmayacaktır.

 Sırbistan’daki yetkili makam ve merciler, insani yardım malzemesi taşıyan araçlardan vergi ve diğer ücretleri almayacaktır.

Önceki İçerikYıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi Hakkında Duyuru
Sonraki İçerikVergi Dairesi Müdürü Terzi’ye Ziyaret