İhracatta kullanılan ahşap malzemelerin  27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslar arası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmektedir.
Konuyla ilgili, AB ve diğer ülkelerden alınan şikayetlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebilesi nedeniyle ülke imajının zedelendiği,bu yönde ülkemize yönelik tedbirler alınarak kota uygulanmaması için konuya azami itina gösterilmesi istenmektedir.