Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, 31.12.2019 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurularak ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılmış olup sürecin ihracatçılar ile ilgili aşamalarının hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde üyelerimize gerekli bilgilendirmenin yapılması gerektiği ifade edilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.