Birliğimizin önemli katkılarıyla Sayın Başbakan Yardımcısı Recep AKDAG himayesinde yürütülen YOİKK çalışmaları kapsamında 30/08/2018 tarihinde yayınlanan 1/912 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı oluşturulmuştur.
1/912 sayılı tasarının odaklandığı ana konular; şirket kuruluş, inşaat ve yapı ruhsatı izinleri ile tapu işlemlerinin kolaylaştırılması, dış ticaret süreçlerinin düzenlenmesi, e-belediye uygulamasının hayata geçirilmesi, kazı izin süreçlerinin ülke çapında yeknesak hale getirilmesi, mera alanlarına bazı istasyonu kurulabilmesinin sağlanması ile taşınır rehini uygulama alanının genişletilmesi olarak yer almaktadır.
Bu kanun tasarısını tamamlamak amacıyla, münferiden birçok ikincil ve idari düzenlemeler de gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından ilgide yer alan ve ekte iletilen YOİKK Uygulamaları ve Yapı Ruhsatı Süreçleri konulu yazılar belediyelere iletilmiştir.