Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından piyasa regülasyonunun sağlanması amacı ile stoklarımızda bulunan ürünlerin satışı yapılmaktadır. Bu kapsamda, piyasa durumu ve stoklarımız göz önünde bulundurularak satış şekillerimiz belirlenmektedir. Satışlarımız zaman zaman serbest olarak kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın, zaman zaman da sadece kullanıcısına yönelik olarak ilgili sektöre yapılmaktadır. Bu uygulamalarımızla tüm kesimlerin satışlarımızdan istifade etmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.
Kişi ve kuruluş aynım yapılmaksızın yapılan satışlarımıza tüm kesimler başvuru yapabilmekte ve başvuru sahiplerinden herhangi bir belge talep edilmemektedir.
Ancak sadece kullanıcılarına yönelik olan yapılan satışlarda başvuru sahiplerinden fiili tüketim belgesi, işletme tescil belgesi (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren), mamul madde ihracatı karşılığı hakediş belgeleri ile faaliyet belgesi istenmektedir.
Bu belgelerin istenmesindeki amaç satışa açık olan ürünlerdim sektör temsilcilerinin üretim miktarları ölçüsünde istifade etmesini sağlamak ve stoklara yoğun talep gelmesi durumunda başvuru sahipleri arasında hakkaniyetli bir dağıtım yapabilmektir.
Kuruluşumuzca yoğun bir satış dönemi geçirilmekte ve bu dönemde yapılmakta olan satışlarda bazı başvuru sahipleri tarafından gerçeği yansıtmayan veya talep edilenin dışında belgeler ibraz edildiği görülmektedir.
Kullanıcılara yönelik olarak yapılan ve tahsis gerektiren satışlarda stoklarımızın daha verimli kullanılmasını ve hakkaniyetli bir dağıtım yapılmasını teminsn fiili tüketim belgesi veya besici ve yetiricilcr için tşlctme Tescil Belgesi kabul edilecek, kabul edilen belgelerin ilgili kummlardan teyidi de tarafımızca alınacaktır. Fiili tüketim hesabında bu belgeler dikkate alınacaktır. Bunun dışında kumlu kapasite raporu veya benzeri belgeler kabul edilmeyecektir.