Güney Çevre Yolu Projesi’nin Giresun’un ticari geleceğine önemli kazanımlar sağlayacağını açıklayan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, bu proje ile Giresun merkez ilçe başta olmak üzere bağlantılı yerleşim yerlerinin planlı ticari alanlar kazanacağına dikkat çekti.
Giresun merkez ilçenin dar bir alanda yaşam koşullarını sınırlayan coğrafi şartlarına Giresun Güney Çevre Yolu’nun çözüm üretebileceğine dönük fikir beyan eden Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çakırmelikoğlu; “ Giresun merkez ilçeyi 5 km. derinlik ile geçmesi planlanan Güney Çevre Yolu’nun, küçük sanayi siteleri, mobilya, beyaz eşya, kuru gıda ve inşaat malzemeleri sektörlerinde modern alanların oluşmasına katkı sağlayacağı bir gerçektir. Buna yönelik yerel idareler başta olmak üzere ilgili meslek odalarının projeleri mevcuttur. Bu bakımdan öncelikle Giresun Güney Çevre Yolu’nun 2021 yatırım programına alınması ve akabinde ticari sitelerin planlı bir şekilde hayata geçirilmesinin çalışması yapılmalıdır. Giresun’un öncelikleri; günün taleplerine cevap veremeyecek duruma gelen küçük sanayi siteleri başta olmak üzere kuru gıda toptancıları, inşaat malzemeleri toptancıları, mobilya sektörü ve beyaz eşya sektöründe faaliyet yürüten firmalara lojistik ikmal sahaları oluşturmak olmalıdır. Bu sektörlerde faaliyet yürüten mevcut firmaların desteklenememesi ticari ve istihdam kaybını da beraberinde getirdiği/getireceği görülmelidir. Anlaşıldığı üzere, çevre yolunun Giresun’a sadece ulaşım anlamında değil, ticari kazanımlarda da sağlayacağı katkıyı bu kısa özetle daha net kavramaktayız. Bu bakımdan ısrarla ifade ettiğimiz gibi, Giresun Güney Çevre Yolu salt bir ulaşım sorununa çözüm talebi değil, orta vadede Giresun ve çevresinin ticari ve sosyal kalkınmasına da fayda sağlayacak çok yönlü bir yatırım aracı olacağı bilinmelidir.” dedi.
GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu, Giresun’da faaliyet yürüten tüm sivil toplum örgütlerini Giresun Güney Çevre Yolu Projesi’ne sahip çıkmaya davet etti.