7/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de, “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)” yayımlanmıştır. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “onaylanmış kişi statüsü(OKS)”, “yetkilendirilmiş gümrük müşaviri(YGM)”, “el konulan eşyanın iadesine ilişkin süreler”, “tanımlar”, “demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin getirilen değişiklikler” ve “tahlil ve analize gönderilecek eşyanın taşınmasındaki usuller” gibi konu başlıklarında değişikliklere yer verildiği görülmektedir.
Anılan Yönetmelik kapsamında Gümrük Yönetmeliği’nin 22, 23, 24, 25, 26, 85, 180, 181, 196, 207, 235, 251, 252, 253-262 (mülga), 330, 332, 335, 380, 520, 521, 524, 525, 536, 538, 540, 555, 557, 574, 575, 576, 577, 578 ve Geçici 6.Maddelerinde revizyon gerçekleştirilmiştir. Anılan maddeler arasında 22.23.24.25.26 ve 180. maddelerdeki değişiklikler 15.08.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.