Hammadde ve yan mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl I Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.
Elektronik postada, bahsi geçen ürünlerin yer aldığı 4 adet listenin bulunduğu, bu listelerdeki ürün gruplan ile ilgili sanayicilerimizin tarife kontenjanı açılması, gümrük vergilerinin askıya alınması veya askıya alma listesinden çıkarılması ile ithal lisansları hakkmdaki başvurularını gerçekleştirmeleri talep edilmektedir.
Elektronik posta içeriğine ve eklerine Birliğimiz web sitesi (wMw.tobb,om.tr) üst panelindeki “TOBB Birimleri” altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığmdaki“Duvurular”fhttps://www.lobb.om.tr/Savfalar/Delav.nhp?rid~261 l&lst-DuvurularListcs i) kısmından ulaşılabilmektedir.