Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) adıyla yeni bir sistemi hayata geçirdiği belirtilmekte olup, anılan program ile gümrük işlemlerinin dış ticaret erbabı tarafından eş zamanlı takibinin yapılabileceği vurgulanmaktadır.
Bahsi geçen program hakkındaki detaylı bilgi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının https://www.gtb.gov.tr/duvurular/gumruk-es va-takip-ve-analitik-performans-pro grami-getapp adresinden temin edilebilmektedir.
Buna ilaveten, ilişikte bir Örneği sunulan ve Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr> üst panelindeki ‘TOBB Birimleri” altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü haşlığmdaki“Duyurular,,(https ://www.tobb. org.tr/Savfalar/Detav.php?rid=2617&lst=T)uvurularListes i) kısmından da ulaşılabilecek bilgi notunun, Odanız üyesi ilgili firmalar ile ivedilikle paylaşılması ve programın etkin kullanımının sağlanması hususlarında gereğini rica ederim.