Giresun Üniversitesi ile Sivil Toplum Örgütü temsilcileri arasında oluşturulan kısa adı GÜKİP olan Giresun Üniversitesi-Kent İşbirliği Platformu Yönetim Kurulu Kasım ayı toplantısı yapıldı.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılan toplantıya DOKAP Başkanı Ekrem Yüce’de katıldı.Başkan Yüce, DOKAP’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdiği toplantıya GÜKİP Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu başkanlık etti.
Toplantının açılışında konuşan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ve GÜKİP Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu; Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde 9 vilayetin altyapı yatırımlarında önemli çalışmaları olan DOKAP Başkanı Ekrem Yüce’yi burada ağırlamaktan dolayı mutluyuz.Giresun’da son dönemde yapılan yatırımlarda DOKAP’ın altyapı,turizm ve hayvancılık ve tarım alanlarında önemli projelere imza attığını görmekteyiz.Giresun’un ekonomik ve sosyal kalkınmasında DOKAP son süreçte önemli bir mihenk taşı olmaktadır.”diye konuştu.
Giresun’un DOKAP’dan azami faydalanmasına önem verdiklerini anlatan DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Giresun’da 30 milyon harcama yaparak 152 km. yol inşa ettiklerini ve bu yolun büyük bir kısmının yeşil yol olduğuna vurgu yaptı.
DOKAP Başkanı Yüce;”Giresun’da yol ağı kadar tarıma da önem veriyoruz.Giresun’un çay ve fındık kadar kaliteli bir ürünü olan balın markalaşması için Giresun Arıcılar Birliği ile çalışmamız var.Sadece Doğu Karadeniz’de 22 bin tonluk bal üretimini 100 bin tona yükseltmeyi planlıyoruz.Giresun kalitesini de bu süreçte ön plana çıkartma düşüncesindeyiz.Bir diğer stratejik projemiz tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi.Bölgemiz tıbbi aromatik bitkiler açısından zengin bir floraya sahiptir.Bu avantajımızı bir proje dahilinde kullanma amacındayız.Bu sektöre odaklanır isek fındık ve çaydan daha büyük ekonomik girdi sağlayacağımızdan eminiz.”dedi.
Giresun Adası ile Gemilerçekeği projesinin Giresun turizmi açısından önemine değinen Yüce;”Bu turizm alanı Giresun için çok önemli bir prestij projesi olacaktır.Yine turizm merkezleri için Kümbet,Kulakkaya ve Bektaş projelerinde izin işlemleri bitti, yapım aşamasına yakında geçeceğiz.Ayrıca 2018 yılı için turizmde nitelikli işgücü konusunda da projelerimiz olacaktır.Biz 9 vilayeti kapsayan DOKAP projesini beş ana başlıkta topladık,bunlardan ilki turizm ve çevre,ikincisi ekonomik kalkınma,üçüncüsü altyapı ve kentsel dönüşüm,dördüncüsü sosyal gelişim ile beşincisi kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir.Bu başlıklar içinde çalışmalarımız büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri kanalıyla,diğer illerde ise özel idareler kanalıyla yapılmaktadır.”açıklamasını yaptı.
DOKAP Başkanı Ekrem Yüce’nin faaliyetler hakkında bilgi verdiği toplantıyı, GÜKİP yönetim Kurulu üyeleri takip etti ve bir sonraki toplantıda DOKAP’ın Giresun turizm başlıklarının detaylı değerlendirilmesi kararı alındı.