Üniversitemiz hizmetinde kullanılan resmi araçlar, kiralama suretiyle edinilen araçlar ile birimlerde kullanılan jeneratörlerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere 2017/454448 İKNTi ile Akaryakıt Alımı işi 05.10.2017 Perşembe günü saat 10.30’da açık ihale usulü ile ihale edilecektir.