Odamızın TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında Odamızın Giriş Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.
Seçimlerde oy kullanacak olan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kesinleştirilen seçmen listeleri Odamızın 1.kat ilan alanında ilan edilmiştir.
İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları, 11 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartlarını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte Oda Genel Sekreterliğine yapılacaktır.
İcra Komitesine aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste 25 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai başlangıç saatinden itibaren Odamızın 1.kat ilan alanında ilan edilecek ve Odamızın internet sayfasında yayınlanacaktır.
Seçimde, sadece seçmen listesinde ismi bulunan kişiler oy kullanabilecek, vekâleten oy kullanılamayacaktır.
Bu kapsamda TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi için İl Girişimci Kurularına başvuru yapan üyelerimizi listeleri incelemeye davet ediyoruz.